Direcțiile principale de implementare a Ministerului Economiei și Infrastructurii din Republica Moldova

Direcțiile principale de implementare a Ministerului Economiei și Infrastructurii din Republica Moldova

Atragerea investitorilor europeni cu tehnologii moderne și know-how în diferite domenii care ar contribui la creșterea economiei Republicii Moldova, pentru a aduce produsele moldovenești la standardele europene, garantându-le competitivitatea pe piețele occidentale conformitate cu Acordul de asociere cu UE) și pe piețele CSI; (în

În colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a Moldovei, MAEIE și în parteneriat cu comunitatea de afaceri din țările-export-cheie ale lumii, promovarea mărcii „MADE IN MOLDOVA”, cunoscută în multe țări, inclusiv sub mărcile premium „BIO” și „Organic”, cu accent pe fertilitatea naturală a solului, utilizarea minimă a îngrășămintelor chimice și producția conform standardelor europene;

Studierea sistemului de bariere administrative existente în activitatea antreprenorială și elaborarea unui program de abordare;

Elaborarea unui program pentru dezvoltarea întreprinderilor micro și a întreprinderilor mici, crearea unui incubator de afaceri;

Minimizarea sancțiunilor din Codul contravențional privind privarea de dreptul de a desfășura anumite activități pentru infracțiuni minore, contribuind astfel la crearea unui mediu benefic de activitate pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii. În același timp, prevenirea abuzurilor și corupției din partea oficialilor agenției de protecție a consumatorilor;

Dezvoltarea și implementarea programelor pentru protecția producătorilor de bunuri și servicii din Republica Moldova: limitarea importurilor de produse asemănătoare (cote, taxe). Asistență în obținerea de subvenții, împrumuturi preferențiale și participarea la alte programe de finanțare internațională;

Încheierea unui acord cu Rosselkhoznadzor privind controlul fitosanitar la frontiera Republicii Moldova în perioada livrărilor agricole către Federația Rusă sau elaborarea în comun a metodologiei și a procedurii pentru efectuarea controlului fitosanitar de către organele de stat ale Republicii Moldova cu eliberarea unui certificat fitosanitar stabilit în Federația Rusă;

Dezvoltarea activităților comerciale și de export atât cu UE, cât și cu țările CSI. Folosind resursele MEI în cadrul programului de dezvoltare pentru ambele direcții, studierea potențialului de tranzacționare cu țările partenere și ajutorul agenților economici din RM la încheierea contractelor de furnizare și activități comune cu companii străine;

Crearea unui organism permanent în cadrul MEI, care să ajute investitorii străini și companii cu capital străin în dezvoltarea activității în Republica Moldova;

Instituirea arbitrajului internațional, a cărui competență va include soluționarea litigiilor cu participarea investitorilor străini și a companiilor cu capital străin, cu implicarea arbitrilor străini;

Crearea condițiilor competitive pentru companiile mari din lume în vederea amplasării producerii pe teritoriul Republicii Moldova;

Elaborarea controlului sistemic asupra cheltuielilor corespunzătoare ale fondurilor bugetare, utilizarea eficientă a subvențiilor și a altor asistențe financiare din partea partenerilor externi, proprietatea statului, precum și activitatea întreprinderilor de stat;

Organizarea controlului sub conducerea ministrului MEI pentru executarea și acceptarea lucrărilor efectuate la achiziții publice. O condiție obligatorie a achiziției publice va fi un depozit (de exemplu, 30% din valoarea achiziției), care garantează calitatea corespunzătoare a executării lucrărilor. Achiziția publică prevede, de asemenea, sancțiuni pentru executarea necorespunzătoare a contractului.

Andrei Negruța 8.11.2019