Principalele probleme ale municipiului Chișinău

Principalele probleme ale municipiului Chișinău

Autorităţile administraţiei publice locale, securitatea și supremația legii
1.1. Un nivel sporit de politizare a funcției de primar și a activităților autorităților administrației publice locale (misiunea principală a administraţiei publică locală este înlocuită);
1.2. Confruntarea dintre ramurile executive și reprezentative ale administrației publice locale, indicând slăbiciunea primarului și a echipei sale;
1.3. Selecția cadrelor și numirea la funcții sunt haotice, pe baza cumătrismului și a „cunoștinței”. Nivelul scăzut de pregătire profesională pentru angajații autorităților administrației publice locale;
1.4. Lipsa de transparență în reflectarea mass-media a activităților autorităților publice locale, precum și absența unor programe TV speciale zilnice care reflectă viața orașului;
1.5. Risipa proprietăților municipale (vânzarea și închirierea de terenuri și proprietăți comerciale la prețuri scăzute pe principiul rudeniei și corupției);
1.6. Lipsa planificării și controlului sistemic asupra cheltuielilor corespunzătoare ale fondurilor bugetare, utilizării eficiente a subvențiilor și a altor asistențe financiare din partea partenerilor occidentali, proprietăților municipale, precum și a activității întreprinderilor municipale;
1.7. Lipsa unui parteneriat activ cu marile orașe europene (cu excepția orașelor din România) cu scopul a le folosi experiența pentru rezolvarea problemelor sociale și economice ale municipiului;
1.8. În baza rapoartelor criminale zilnice din mass-media, Chișinăul este un oraș cu criminalitate sporită. Nu se efectuiază măsuri profilactice;
1.9. Nivelul scăzut de organizare și, mai ales, a controlului siguranței traficului rutier a orașului (amplasarea incorectă a indicatoarelor și marcajelor rutiere, reglementarea haotică a traficului în zonele aglomerate în timpul orelor de vârf), ceea ce provoacă o mortalitate ridicată în accidentele rutiere (activitatea poliției rutiere este vizibilă numai în timpul raidurilor periodice);
1.10. Nerespectarea sistematică a legislației în vigoare. Ca exemplu de încălcare a drepturilor legale ale cetățenilor - încălcări grave ale art. 13 din Constituția Republicii Moldova și art. 6, 7, 11, 27-29 din Legea Republicii Moldova Nr. 3465 din 09.01.1989 privind echivalarea utilizării limbilor de stat și ruse în organizarea activității municipiului Chișinău.

2. Întreprinderi micro, mici și mijlocii
2.1. Lipsa condițiilor egale pentru activitatea și dezvoltarea întreprinderilor micro, mici și mijlocii;
2.2. Organizarea haotică a piețelor și a altor entități de afaceri din municipiu;
2.3. Lipsa unui control sistemic adecvat asupra calității bunurilor și serviciilor furnizate populației, ceea ce duce la nivelul lor scăzut;
2.4. Lipsa unui program eficient pentru dezvoltarea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv a unui program pentru utilizarea eficientă a proprietăților municipale comerciale de către agenții economici și, ca urmare, ratarea oportunității de acumulare a bugetului municipal.

3. Sfera socială
3.1. Prestarea serviciilor medicale de urgență și a întregii game de servicii medicale gratuite nu corespunde standardelor general acceptate (timpul de executare a apelului, material rulant și echipament învechit, mitocănie și pregătire profesională scăzută a personalului medical);
3.2. Lipsa unui control adecvat asupra organizării procesului de învățământ și a alimentației publice în instituțiile școlare și preșcolare: livrarea produselor alimentare este organizată pe principiul alegerii celui mai mic preț și, ca urmare, a calității scăzute a produselor, lipsa de specialiști în domeniul educațional;
3.3. Lipsa sistematică de organizare și promovare, inclusiv prin mass-media, a activităților de divertisment și sport pentru copii și tineret, precum și de evenimente culturale pentru toate păturile sociale;
3.4. Lipsa unui program complex pentru amenajarea terenurilor de joacă și a terenurilor de sport în curțile blorilor de locuit;
3.5. Nivel scăzut de protecție pentru cetățenii cu statut social special (persoane cu dizabilități, persoane în vârstă, pensionari, copii orfani și copii din familii necomplete);
3.6. Lipsa unui program eficient pentru susținerea familiilor tinere.

4. Gospodărirea orășănească
4.1. Lipsa măsurilor explicative privind formarea prețurilor pentru servicii locativ-comunale, precum și un flux mare de documente (până la 7 facturi pentru achitarea serviciilor); durata exagerată a lucrărilor de reparație și reparații de urgență, însoțită de mitocănia angajaților serviciilor respective;
4.2. Murdăria de peste tot și deșeurile indică incapacitatea serviciilor municipale de a organiza lucrările de curățenie în oraș;
4.3. Construcțiile haotice a orașului, în special centrul municipiului, lipsa unui plan general urbanistic aprobat al municipiului. Eliberarea autorizațiilor de construcție, a altor documente de reglementare și controlul municipal la demararea lucrărilor de construcție se realizează prin scheme de corupție;
4.4. Construcții înghețate pe termen lung, stadionul central, piața centrală și alte locuri de comerț în masă, precum și starea estetică a șantierelor de construcție sunt obiecte de rușine pentru oraș;
4.5. Datorită restricțiilor de circulație de-a lungul bulevardului Ștefan cel Mare, din cauza evenimentelor din Piața Marii Adunări Naționale, se produce un colaps de transport, ceea ce duce la nemulțumirea și starea de spirit agresivă a cetățenilor și a oaspeților capitalei;
4.6. Lipsa de parcări și iresponsabilitatea conducătorilor auto la respectarea regulilor de circulație determină blocarea benzilor de circulație, ceea ce duce în cele din urmă la congestionarea străzilor și curților orașului;
4.7. Activitatea haotică a serviciilor de taxi din oraș;
4.8. Lipsa unui control respectiv asupra activității transportului public, în special a maxi-taxi cu traseu fix, care implică încălcări grave ale regulilor de circulație de către conducătorii auto (debarcarea și îmbarcarea pasagerilor în locuri neautorizate, nerespectarea regimului de viteză, conducere agresivă, mitocănie și aspectul exterior al conducătorilor auto);
4.9. Nivelul scăzut de control municipal asupra efectuării lucrărilor la implementarea comenzilor municipale în domeniul serviciilor comunal-locative și infrastructurii transportului.

Andrei Negruța 08.11.2019